4,8 • Hervorragend
  • Europas största utbud av cyklar
  • Endast certifierade säljare
  • Skydd för köpare
  • Finansiering
Europas största utbud av cyklar
Endast certifierade säljare
Skydd för köpare
Finansiering
Väg och grus Mountainbike Renoverad
Hjälp

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicyn är endast giltig på tyska. Senast uppdaterad 01.12.2022

1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är här alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

2. Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som avses i dataskyddsförordningen (DSGVO) är:

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Tyskland

Telefon: +49 89 628 24621

E-post: [email protected] (mailto:[email protected])

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 På denna webbplats används SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad.

2. Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

Under den rent informativa användningen av vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du ringer upp vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

* Vår besökta webbplats

* Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten

* Mängd data som skickats i bytes.

* Källa/referens från vilken du nådde sidan.

* Använd webbläsare

* Operativsystem som använts

* IP-adress som använts (i förekommande fall: i anonymiserad form).

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. En överföring eller annan användning av uppgifterna sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3. Hosting

Hosted by Amazon Web Services, Inc. (AWS).

Vi använder systemet från Amazon Web Services, Inc. , 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, för att hosta och visa webbplatsens innehåll på grundval av behandling för vår räkning. Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på AWS:s servrar. Inom ramen för de ovannämnda tjänsterna kan uppgifter också överföras till AWS servrar i USA som en del av den fortsatta behandlingen för vår räkning. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med AWS där vi ålägger leverantören att skydda våra användares uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Mer information om AWS:s sekretesspolicy finns på följande webbplats: https: //d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.

Ytterligare behandling på andra servrar än de ovannämnda AWS-servrarna kommer endast att ske i den utsträckning som meddelas nedan.

4. cookies

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. En del av de cookies som vi använder raderas efter att webbläsarsessionen har avslutats, dvs. efter att du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (så kallade permanenta cookies). Om cookies ställs in samlar de in och bearbetar viss användarinformation, t.ex. webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden i individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan skilja sig åt beroende på cookie. Varaktigheten för respektive cookie-lagring finns i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

Cookies tjänar delvis till att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter även behandlas av enskilda cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO om samtycke har getts, eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av webbplatsbesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan besluta individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5. kontakt

1. Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in vid användning av ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att kontakta dig och den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6.1 b DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter slutlig behandling av din begäran. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

2. WhatsApp-verksamhet

Vi erbjuder besökare på vår webbplats möjligheten att kontakta oss via meddelandetjänsten WhatsApp av WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. För detta ändamål använder vi den så kallade "företagsversionen" av WhatsApp.

Om du kontaktar oss via WhatsApp i samband med en specifik transaktion (t.ex. en beställning) lagrar och använder vi det mobiltelefonnummer som du använder på WhatsApp och - om du har angett det - ditt för- och efternamn i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO för att behandla och besvara din förfrågan. På grundval av samma rättsliga grund kan vi be dig att lämna ytterligare uppgifter (ordernummer, kundnummer, adress eller e-postadress) via WhatsApp för att kunna tilldela din begäran till en specifik process.

Om du använder vår WhatsApp-kontakt för allmänna förfrågningar (t.ex. om tjänsteutbudet, tillgängligheten eller vår webbplats) lagrar och använder vi det mobiltelefonnummer du använder på WhatsApp och - om det anges - ditt för- och efternamn i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO baserat på vårt legitima intresse av att tillhandahålla den begärda informationen på ett effektivt sätt och i rätt tid.

Dina uppgifter kommer endast att användas för att besvara din begäran via WhatsApp. En överföring till tredje part sker inte.

Observera att WhatsApp Business får tillgång till adressboken på den mobila enhet som vi använder för detta ändamål och automatiskt överför telefonnummer som lagras i adressboken till en server hos moderbolaget Facebook Inc. i USA. För driften av vårt WhatsApp Business-konto använder vi en mobil enhet i vars adressbok endast WhatsApp-kontaktuppgifter för de användare som också har kontaktat oss via WhatsApp lagras.

Detta säkerställer att varje person vars WhatsApp-kontaktuppgifter lagras i vår adressbok redan har gett sitt samtycke till att hans WhatsApp-telefonnummer överförs från adressböckerna för hans chattkontakter i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO när han använder appen på sin enhet för första gången genom att acceptera WhatsApp-användningsvillkoren. En överföring av uppgifter om sådana användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är utesluten i detta avseende.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av WhatsApp, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, hänvisar vi till WhatsApp:s integritetspolicy: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

6. Registrering på portalen.

Du kan registrera dig på vår webbplats genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som behandlas för registreringen framgår av den inmatningsmask som används för registreringen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för registreringen, det vill säga din registrering är endast slutförd om du tidigare har bekräftat din registrering via ett bekräftelse-e-postmeddelande som skickats till dig för detta ändamål genom att klicka på länken som finns i det. Om din bekräftelse inte tas emot inom 24 timmar raderas din registrering automatiskt från vår databas. Det är obligatoriskt att lämna de ovannämnda uppgifterna. Du kan lämna alla andra uppgifter frivilligt genom att använda vår portal.

Om du använder vår portal lagrar vi dina uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet, inklusive eventuell information om betalningsmetod, tills du slutligen raderar din åtkomst. Dessutom lagrar vi de frivilliga uppgifter som du lämnar under tiden du använder portalen, om du inte raderar dem i förväg. Du kan hantera och ändra all information i det skyddade kundområdet. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

7. Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalsbehandling.

I enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO kommer personuppgifter även fortsättningsvis att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnandet av ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du har lämnat för att behandla avtalet. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att spärras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifterna.

8. Användning av förfaranden för gemensam inloggning

1. Facebook Connect

På vår webbplats kan du logga in för att skapa ett kundkonto eller registrera dig med hjälp av det sociala insticksprogrammet "Facebook Connect" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), inom ramen för den så kallade single sign-on-tekniken, om du har en Facebook-profil. Du känner igen de sociala plugins från "Facebook Connect" på vår webbplats genom den blå knappen med Facebook-logotypen.

och orden "Anslut med Facebook" eller "Logga in med Facebook" eller "Logga in med Facebook" eller "Logga in med Facebook".

När du ringer upp en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Facebook direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integrering får Facebook information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server hos Facebook Inc. i USA och lagras där. Denna databehandling sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Facebooks legitima intresse av att visa personlig reklam baserat på ditt surfbeteende.

Genom att använda denna "Facebook Connect"-knapp på vår webbplats har du också möjlighet att logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina Facebook-användaruppgifter. Exklusivt om du före registreringsprocessen har

på grundval av ett motsvarande meddelande om utbytet av uppgifter med Facebook gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO, får vi när vi använder knappen "Facebook Connect" från Facebook, beroende på dina personligen gjorda sekretessinställningar på Facebook, den allmänna och allmänt tillgängliga information som lagras i deras profil. Denna information omfattar användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

Vi vill påpeka att det efter ändringar i Facebooks dataskyddsvillkor och användningsvillkor även kan ske en överföring av dina profilbilder, dina vänners användar-ID och vänlistan om dessa har markerats som "offentliga" i dina sekretessinställningar på Facebook när du ger ditt samtycke. De uppgifter som överförs av Facebook kommer att lagras och behandlas av oss för att skapa ett användarkonto med de nödvändiga uppgifterna (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum), om du har lämnat ut dessa uppgifter på Facebook för detta ändamål. Omvänt kan uppgifter (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Facebook-profil på grundval av ditt samtycke.

Det givna samtycket kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början av denna integritetspolicy.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till din Facebook-profil måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att Facebook-plugins laddas med Add-.

Ons för din webbläsare helt och hållet, t.ex. med "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

2. google inloggning

På vår webbplats kan du logga in för att skapa ett kundkonto eller registrera dig via tjänsten "Google Sign-In" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") med hjälp av den s.k. single sign-on-tekniken om du har en Google-profil. Du känner igen Google-inloggningsfunktionen på vår webbplats genom knappen "Logga in via Google" "Logga in med Google-konto" eller "Logga in med Google".

När du ringer upp en sida på vår webbplats som innehåller en Google-inloggningsfunktion upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Innehållet i inloggningsknappen överförs av Google direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integrering får Google information om att din webbläsare har ringt upp motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon Google-profil eller inte är inloggad hos Google för tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Google-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till servrar hos Google LLC. i USA. Denna databehandling sker i enlighet med artikel 2.1 i lag nr. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intresse av att visa personlig reklam baserad på surfbeteende.

Genom att använda Googles inloggningsknapp på vår webbplats har du också möjlighet att logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina användaruppgifter från Google. Endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO före registreringsprocessen på grundval av ett motsvarande meddelande om utbyte av uppgifter med Google, får vi vid användning av Google-knappen från Google, beroende på dina personligt gjorda sekretessinställningar hos Google, den allmänna och allmänt tillgängliga information som finns lagrad i deras profil. Denna information omfattar användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

Vi vill påpeka att det efter ändringar i Googles dataskyddsvillkor och användarvillkor även kan ske en överföring av dina profilbilder, dina vänners användar-ID och vänlistan om dessa har markerats som "offentliga" i dina sekretessinställningar hos Google. De uppgifter som överförs av Google kommer att lagras och bearbetas av oss för att skapa ett användarkonto med de nödvändiga uppgifterna (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum), om du har lämnat ut dessa uppgifter till Google för detta ändamål. Omvänt kan uppgifter (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Google-profil på grundval av ditt samtycke.

Det givna samtycket kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början av denna integritetspolicy.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och Googles fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet hänvisar vi till Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=sv.

Du kan se användarvillkoren för användningen av "Google Sign-In" här: https://policies.google.com/terms

Om du inte vill att Google ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till din Google-profil måste du logga ut från Google innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra laddningen av Googles plugins med tillägg för din webbläsare, t.ex. med "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

9. kommentarsfunktion

Inom ramen för kommentarsfunktionen på denna webbplats lagras och publiceras förutom din kommentar även information om tidpunkten för skapandet av kommentaren och det kommentatorsnamn som du valt på denna webbplats. Dessutom loggas och lagras din IP-adress. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om personen i fråga kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom en inlämnad kommentar. Din e-postadress

Vi behöver dessa uppgifter för att kontakta dig om en tredje part invänder att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för lagringen av dina uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. b och f DSGVO. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part invänder mot dem som olagliga.

10. Användning av kunduppgifter för direktreklam

1. Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post.

Om du prenumererar på vårt e-postnyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Obligatorisk information för att skicka nyhetsbrevet är endast din e-postadress. Att lämna ytterligare uppgifter är frivilligt och kommer att användas för att vända sig till dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi

det så kallade dubbla opt-in-förfarandet. Det innebär att vi skickar ett nyhetsbrev till dig först när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att få nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för

nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för följande ändamål

användas i reklamsyfte genom nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga person som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att strykas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål,

som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i detta uttalande.

2. Meddelande om varors tillgänglighet via e-post

Om vi i vår webbutik erbjuder möjligheten att i vår webbutik för utvalda, tillfälligt otillgängliga varor informera dig via e-post om tidpunkten för tillgänglighet, kan du prenumerera på vår e-postmeddelandetjänst för varornas tillgänglighet. Om du prenumererar på vår e-posttjänst för meddelande om tillgänglighet skickar vi dig ett engångsmail om tillgängligheten för den vara du har valt. Obligatorisk information för att skicka detta meddelande är endast din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter som kan användas för att rikta sig till dig personligen. För att skicka detta meddelande använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet. Detta innebär att vi endast skickar ett meddelande till dig när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att få ett sådant meddelande. Vi kommer då att skicka dig en b

estifieringsmeddelande där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot ett sådant meddelande genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet lagrar vi din IP-adress som angetts av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra ett eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst för varors tillgänglighet används endast för att informera dig om tillgängligheten av en viss vara i vår webbutik. Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten för e-postmeddelanden om varors tillgänglighet genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som nämns i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista som upprättats för detta ändamål,

såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

11. Behandling av uppgifter för orderbehandling

1. - Överföring av bildfiler för orderbehandling via uppladdningsfunktionen.

På vår webbplats erbjuder vi kunderna möjlighet att beställa personalisering av produkter genom att skicka in bildfiler via en uppladdningsfunktion. Det inlämnade bildmotivet används som mall för personalisering av den valda produkten.

Med hjälp av uppladdningsfunktionen på webbplatsen kan kunden överföra en eller flera bildfiler från minnet i den använda slutenheten direkt till oss via automatiserad, krypterad dataöverföring. Vi registrerar, lagrar och använder sedan de överförda filerna uteslutande för framställning av den personliga produkten enligt definitionen i respektive tjänstebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna vidarebefordras till särskilda tjänsteleverantörer för produktion och behandling av beställningen, informeras du uttryckligen om detta i följande punkter. Någon vidare överföring kommer inte att ske. Om de överförda filerna eller de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder av identifierbara personer), kommer alla de behandlingar som nämns ovan att utföras uteslutande för att behandla din onlinebeställning i enlighet med artikel 6.1 i EG-fördraget. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Efter den slutliga behandlingen av beställningen kommer de överförda bildfilerna att raderas automatiskt och fullständigt.

2. För att behandla din beställning samarbetar vi med den eller de nedan angivna tjänsteleverantörerna, som helt eller delvis stöder oss vid genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överföras till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det uppdragsgivna kreditinstitutet inom ramen för betalningsbearbetningen, i den mån detta är nödvändigt för betalningsbearbetningen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

3. Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster.

- Paket.ag & Easylox GmbH

Om varorna levereras av Paket.ag & Easylox GmbH (Paket.ag & Easylox GmbH, Mühlweg 3 A , i 67105 Schifferstadt).

kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Paket.ag & Easylox GmbH i enlighet med art. 6 §. 1 lit. a DSGVO före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för meddelande om leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen.

har gett sitt samtycke. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till Paket.ag & Easylox GmbH för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) lit. b DSGVO. Utlämningen sker endast i den utsträckning som är nödvändig för varuleveransen. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med Paket.ag & Easylox GmbH eller att meddela om leveransen.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga person som anges ovan eller gentemot Paket.ag & Easylox GmbH.

4. Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster).

- Adyen N.V.

Om du väljer en betalningsmetod hos betaltjänstleverantören Adyen, kommer betalningen att behandlas av Adyen N.V., Friedrichstraße 63, Eingang Mohrenstraße 17, 10117 Berlin, till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter som du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Du kan hitta mer information om Adyens dataskydd på följande webbadress

https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

Adyen förbehåller sig rätten att utföra en kreditprövning baserad på matematisk-statistiska metoder för att skydda det legitima intresset av att fastställa användarens betalningsförmåga. De personuppgifter som är nödvändiga för en kreditprövning och som erhålls i samband med betalningshantering kan överföras av Adyen till utvalda kreditupplysningsföretag, som Adyen meddelar användarna på begäran. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har dessa sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Adyen använder resultatet av kreditprövningen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillstånd att använda den valda betalningsmetoden.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till Adyen eller till de kreditinstitut som anlitats.

Adyen kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.

12. Kontakt med utvärderingsuppmaningen

Utvärderingspåminnelse via Trustpilot

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, kommer vi att överföra din e-postadress till Trustpilots bedömningsplattform Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Köpenhamn K, Danmark (www.trustpilot.com), så att den skickar dig en bedömningspåminnelse via e-post.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den registeransvarige eller till betygsplattformen.

13. Användning av sociala medier: videor

Användning av Youtube-video

Den här webbplatsen använder inbäddningsfunktionen Youtube för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantören endast utlöser lagring av användarinformation när videon/videorna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startas använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt information från "Youtube" används dessa bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att tilldelningen ska ske till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker särskilt i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intressen i att visa

personlig annonsering, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. Användningen av YouTube kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

Oberoende av en uppspelning av de inbäddade videorna upprättas en anslutning till Googles nätverk varje gång denna webbplats anropas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingar utan vårt inflytande.

För ytterligare information om dataskydd på "Youtube" hänvisas till Youtube Terms of Use på https://www.youtube.com/static?template=terms och Googles sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Du kan återkalla ditt

Återkalla samtycke när som helst med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

14. marknadsföring på nätet

1. google AdSense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en webbannonseringstjänst Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense använder så kallade cookies, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Dessutom använder Google AdSense också så kallade "web beacons" (små osynliga grafiska element) för att samla in information, med vars hjälp enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen kan registreras, samlas in och analyseras. Den information som genereras av kakan och/eller webbfyren (inklusive din IP-adress) om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där. Detta kan också leda till en överföring till Google LLC:s servrar i USA.

Google använder den information som erhålls på detta sätt för att göra en utvärdering av ditt användningsbeteende med avseende på AdSense-annonser. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google AdSense kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Den information som samlas in av Google kan överföras till tredje part om detta krävs enligt lag och/eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Den beskrivna behandlingen av uppgifter sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO i syfte att rikta riktade annonser till användaren av tredje part, vars annonser visas på denna webbplats baserat på utvärderat användarbeteende. Denna behandling tjänar också vårt ekonomiska intresse av att utnyttja den ekonomiska potentialen på vår webbplats genom att visa personligt anpassat reklaminnehåll från tredje part mot betalning.

Du kan få mer information om Googles sekretesspolicy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan permanent inaktivera cookies för annonspreferenser genom att förhindra dem genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta eller så kan du ladda ner och installera den webbläsartillägg som finns på följande länk:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade om du har inaktiverat användningen av cookies.

I den mån det är rättsligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 2.1 i EG-fördraget. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

2. Användning av Google Ads konverteringsspårning

Denna webbplats använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och inom ramen för Google Ads konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder erbjudandet från Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammedier (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna. På detta sätt strävar vi efter att visa reklam som är intressant för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.

Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons som placerats av Google Ads. Cookies är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har gått ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Kakor kan därför inte spåras på alla Google Ads-kunders webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsuppföljning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och gick till en webbplats som är märkt med en konverteringsspårningstagg.

sidan vidarebefordrades. De får dock ingen information med vilken användarna kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under nyckelordet "Användarinställningar". Du kommer då inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Ads på grundval av vårt legitima intresse av riktad reklam enligt Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Användningen av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

Du kan få mer information om Googles integritetspolicy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan permanent motsätta dig att Google Ads konverteringsspårning sätter kakor genom att ladda ner och installera Googles webbläsartillägg som finns på följande länk:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den mån det är rättsligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 2.1 i EG-fördraget. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen eller alternativt följa det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

3. google marknadsföringsplattform

Denna webbplats använder online marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform av operatören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").

GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra rapporterna om kampanjernas prestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Via ett cookie-ID registrerar Google vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan på så sätt förhindra att de visas mer än en gång. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats enligt Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en GMP-annons och senare, med samma webbläsare, ringer upp annonsörens webbplats och gör ett köp via denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP-cookies ingen personlig information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kännedom på följande sätt: Genom integreringen av GMP får Google information om att du har ringt upp motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören får och lagrar din IP-adress. I samband med användningen av GMP kan personuppgifter även överföras till Google LLC:s servrar i USA.

Om du vill motsätta dig deltagande i denna spårningsprocess kan du inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att

Cookies blockeras från domänen www.googleadservices.com, (se https://www.google.de/settings/ads), varvid denna inställning raderas när du inaktiverar dina cookies. Alternativt kan du få information om inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info och göra önskade inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och individuellt besluta om att acceptera dem eller utesluta att acceptera cookies i vissa fall eller generellt. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Du kan få mer information om GMP by Googles sekretesspolicy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

15. webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics

Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket garanterar en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och utesluter en direkt personlig referens. Genom tillägget förkortas din IP-adress i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC.i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning. I detta sammanhang kommer den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google (Universal) Analytics inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Google Analytics gör det också möjligt att skapa statistik med uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen på grundval av en utvärdering av intressebaserad annonsering och genom att inkludera information från tredje part via en särskild funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att definiera och särskilja användargrupper på webbplatsen för att rikta marknadsföringsåtgärder. Uppgifter som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte hänföras till en specifik person.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1) a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Google Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt givna samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i "verktyget för samtycke till cookies" som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google för användning av Google Analytics, vilket förpliktar Google att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Vid överföring av uppgifter från EU till USA hänvisar Google till så kallade standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen, som ska säkerställa att den europeiska nivån för dataskydd följs i USA.

Du hittar mer information om Google (Universal) Analytics här:

https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=sv

16. Verktyg och diverse

1 - Debitoor

Vi använder det molnbaserade bokföringsprogrammet från Debitoor GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlin ("Debitoor") för att hantera vår bokföring. Debitoor behandlar inkommande och utgående fakturor och, i förekommande fall, även vårt företags banktransaktioner för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem mot transaktioner och skapa den ekonomiska redovisningen utifrån detta i en delvis automatiserad process.

I den mån personuppgifter också behandlas i detta sammanhang sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av effektiv organisering och dokumentation av våra affärstransaktioner.

För mer information om Debitoor, automatiserad behandling av uppgifter och dataskyddsbestämmelser, besök https://debitoor.de/datenschutz.

2. cookieBot

Den här webbplatsen använder cookie consent-verktyget från Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark ("CookieBot"), som sätter tekniskt nödvändiga cookies för att lagra dina cookiepreferenser. Denna databehandling sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att tillhandahålla en tjänst för hantering av samtycke till cookies till webbplatsens besökare.

3 - Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att använda den här tjänsten visas vår plats för dig och underlättar ett eventuellt närmande.

Redan vid uppringning av de undersidor där kartan från Google Maps är integrerad överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar och lagras där, vilket också kan leda till en överföring till Google LLC:s servrar i USA. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det finns ett användarkonto. Om du är inloggad hos Google kommer dina uppgifter att direkt hänföras till ditt konto. Om du inte vill ha tilldelningen med din profil hos Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Insamlingen, lagringen och utvärderingen sker i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intresse av att visa personlig annonsering, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserade.

Utformning av Googles webbplatser. Du har rätt att motsätta dig skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta Google för att utöva denna rätt. Om du inte godkänner att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med användningen av Google Maps har du också möjlighet att helt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.

Du kan läsa Googles användarvillkor på följande adress

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de ytterligare användningsvillkoren för Google Maps finns på följande adress

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

I den mån det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Du kan återkalla ditt

Återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

17. Den registrerades rättigheter

(1) Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig omfattande rättigheter för den registrerade (rätt till tillgång och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:

* Rätt till tillgång i enlighet med art. 15 DSGVO: Du har i synnerhet rätt att få information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingens syfte, de kategorier av personuppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden eller kriterierna för att fastställa lagringstiden. kriterierna för att fastställa lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandlingen, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in från dig av oss, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling som berör dig, samt din rätt att bli informerad om vilka garantier som finns enligt artikel 46 i GDPR när dina uppgifter överförs till tredje land;

* Rätt till rättelse enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen. 16 DSGVO: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av ofullständiga uppgifter som lagrats av oss;

* Rätt till radering enligt artikel 16.2 i dataskyddsförordningen. 17 DSGVO: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i artikel 17 DSGVO är uppfyllda. 17 (1) DSGVO är uppfyllda. Denna rätt finns dock inte, särskilt om behandlingen är nödvändig för utövandet av yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; * Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 17 i DSGVO. 18 DSGVO: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge som riktigheten av dina uppgifter, som du bestrider, kontrolleras, om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av olaglig databehandling och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter det att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter det att ändamålet har uppnåtts, eller om du har lämnat in en invändning på grund av skäl som har att göra med din särskilda situation så länge som det ännu inte har fastställts om våra legitima skäl har företräde;

* Rätt till information enligt artikel 1.1 i den nya lagen om skydd av personuppgifter. 19 GDPR: Om du har utövat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara

omöjligt eller är förenat med en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

* Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 DSGVO: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt. * Rätt att återkalla ett lämnat samtycke i enlighet med artikel 20 DSGVO. 7 (3) DSGVO: Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke till behandling av uppgifter som du en gång har gett, med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet;

* Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med art. 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR har du - utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder - rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum.

2. Rätt till invändning

Om vi inom ramen för en intresseavvägning behandlar deras personuppgifter på grundval av vårt övervägande legitima intresse, har de rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden på grunder som härrör från deras särskilda situation.

Om du utövar din rätt till invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten att fortsätta behandlingen om vi kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än deras intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om deras personuppgifter behandlas av oss i syfte att bedriva direktmarknadsföring har de rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dem för sådan marknadsföring. De kan utöva invändningen på det sätt som beskrivs ovan.

Om de utövar sin rätt till invändning kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direkt marknadsföring.

18. Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten av lagringen av personuppgifter bestäms på grundval av respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om det är relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt art. 6.1 a DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasirättsliga skyldigheter på grundval av art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, i den mån de inte längre behövs för att uppfylla avtalet eller inleda avtalet och/eller det inte finns något fortsatt legitimt intresse från vår sida för fortsatt lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6.1 f DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt art. 21(1) DSGVO, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att invända i enlighet med art. 21.2 DSGVO.

Om inget annat anges i den övriga informationen i detta uttalande om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter i övrigt att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Status: 19.05.2021

Våra närvaro i sociala medier

Behandling av uppgifter via sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De sociala nätverk som vi använder i detalj finns nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende i stor utsträckning om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerad social-.

medieinnehåll (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). Besök på våra närvaro i sociala medier utlöser många behandlingar som är relevanta för dataskyddet. I detalj:

Om du är inloggad på ditt konto i sociala medier och besöker vår närvaro i sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock också samlas in under vissa omständigheter om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall sker denna datainsamling till exempel via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av portaler för sociala medier skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive sociala mediers närvaro. Om du har ett konto hos respektive socialt nätverk kan den intressebaserade reklamen visas på alla enheter där du är eller var inloggad.

Observera också att vi inte kan spåra alla behandlingsåtgärder på de sociala mediernas portaler. Beroende på leverantören kan därför ytterligare behandlingsåtgärder utföras av operatörerna av portaler för sociala medier. För detaljer hänvisas till användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive portaler för sociala medier.

Rättslig grund

Våra närvaro i sociala medier syftar till att säkerställa en så omfattande närvaro som möjligt på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 (1) lit. f DSGVO. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som ska specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 lit. a DSGVO).

Ansvarig person och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi gemensamt ansvariga tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen för den databehandling som utlöses under detta besök. I princip kan du hävda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både mot oss och mot operatören av respektive social medieportal (t.ex. mot Facebook).

Observera att vi trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av portaler för sociala medier inte har fullt inflytande över databehandlingsverksamheten i portaler för sociala medier. Våra möjligheter bestäms i stor utsträckning av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via närvaron i sociala medier raderas från våra system så snart du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring av dem eller syftet med lagringen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Lagrade cookies finns kvar på din terminalutrustning tills du raderar dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna syften. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

De sociala nätverken i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Vi har ingått ett gemensamt behandlingsavtal (Controller Addendum) med Facebook. I detta avtal anges vilka databehandlingar som vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan justera dina annonseringsinställningar självständigt i ditt användarkonto. För att göra det klickar du på följande länk och loggar in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Överföring av uppgifter till USA bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de en.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information finns i Facebooks integritetspolicy:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Överföring av uppgifter till USA sker enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer kan hittas här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de

de.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter, se Instagrams integritetspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter, se YouTubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.