4,8 • Hervorragend
  • Europa's grootste fietsselectie
  • Alleen gecertificeerde verkopers
  • Kopers bescherming
  • Financiering
Europa's grootste fietsselectie
Alleen gecertificeerde verkopers
Kopers bescherming
Financiering
Road & Gravel Mountainbike Refurbished
Helpen

Privacybeleid

texts parameter must be a non-empty string or array of non-empty strings

Privacybeleid

Het privacybeleid voor gegevens is alleen geldig in het Duits. Laatst bijgewerkt op 01.12.2022

1. informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. In het volgende informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hier alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

2. verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is:

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Duitsland

Telefoon: +49 89 628 24621

E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) gebruik van SSL- of TLS-codering. Je kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in de regel van je browser.

2. gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als je je niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen we alleen gegevens die je browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer je onze website oproept, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan je te tonen:

* Onze bezochte website

* Datum en tijd op het moment van toegang

* Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

* Bron/referentie van waaruit je de pagina hebt bereikt

* Gebruikte browser

* Gebruikt besturingssysteem

* Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm).

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. Wij behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3. hosting

Gehost door Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Wij gebruiken het systeem van Amazon Web Services, Inc. , 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten, voor het hosten en weergeven van de inhoud van de site op basis van verwerking namens ons. Alle op onze website verzamelde gegevens worden verwerkt op de servers van AWS. In het kader van bovengenoemde diensten kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan servers van AWS in de VS in het kader van verdere verwerking in opdracht. Wij hebben met AWS een overeenkomst voor orderverwerking gesloten waarin wij de provider verplichten de gegevens van onze gebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor meer informatie over het privacybeleid van AWS kun je terecht op de volgende website: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.

Verdere verwerking op andere servers dan de eerder genoemde AWS-servers vindt alleen plaats in de hieronder gecommuniceerde mate.

4. cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat je je browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en zorgen ervoor dat je browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. De duur van de betreffende cookieopslag is te vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser.

Voor een deel dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als er ook persoonsgegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO hetzij voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in geval van gegeven toestemming, of overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Je vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als je geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5. contact

1. persoonsgegevens worden verzameld wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kun je zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om op je verzoek te reageren of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek te reageren overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd na definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die daar tegenin gaan.

2. WhatsApp zaken

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als je via WhatsApp contact met ons opneemt naar aanleiding van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - je voor- en achternaam op grond van Art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO om je verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen we je vragen om via WhatsApp verdere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om je verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.

Als je ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (zoals over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien verstrekt - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Een overdracht aan derden vindt niet plaats.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek overdraagt aan een server van het moederbedrijf Facebook Inc. in de VS. Voor de werking van onze WhatsApp Business-account gebruiken we een mobiel apparaat in wiens adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van gebruikers die ook via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.

Dit garandeert dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DSGVO bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat door het accepteren van de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp. Een overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit verband uitgesloten.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals je rechten in dit verband en het instellen van opties om je privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

6. registratie bij het portaal

Je kunt je registreren op onze website door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens voor de registratie worden verwerkt, kun je zien aan het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. Wij gebruiken voor de registratie de zogenaamde double-opt-in procedure, d.w.z. je registratie is pas voltooid als je vooraf je registratie hebt bevestigd via een bevestigingsmail die je voor dit doel wordt toegezonden door op de daarin opgenomen link te klikken. Als je bevestiging niet binnen 24 uur wordt ontvangen, wordt je registratie automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht. Alle andere gegevens kun je vrijwillig verstrekken door ons portaal te gebruiken.

Als je ons portaal gebruikt, bewaren we je gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, inclusief eventuele informatie over de betalingswijze, totdat je je toegang definitief verwijdert. Verder bewaren we de vrijwillige gegevens die je verstrekt voor de duur van je gebruik van het portaal, tenzij je ze vooraf verwijdert. Je kunt alle informatie beheren en wijzigen in het beschermde klantengedeelte. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

7. gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld kun je zien aan de hand van de betreffende invulformulieren. Verwijdering van je klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van je klantenaccount worden je gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

8. gebruik van single sign-on procedures

1. Facebook Connect

Op onze website kun je, als je een Facebook-profiel hebt, inloggen om een klantenaccount aan te maken of je te registreren met behulp van de sociale plug-in "Facebook Connect" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), in het kader van de zogenaamde single sign-on techniek. Je kunt de sociale plugins van "Facebook Connect" op onze website herkennen aan de blauwe knop met het Facebook-logo

en de woorden "Verbinden met Facebook" of "Inloggen met Facebook" of "Aanmelden met Facebook".

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als je geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een server van Facebook Inc. in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Facebook bij het tonen van gepersonaliseerde reclame op basis van jouw surfgedrag.

Door deze "Facebook Connect" knop op onze website te gebruiken, heb je ook de mogelijkheid om je op onze website aan te melden of te registreren met je Facebook gebruikersgegevens. Uitsluitend indien u voorafgaand aan het registratieproces

op basis van een overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Facebook je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO, ontvangen wij bij gebruik van de knop "Facebook Connect" van Facebook, afhankelijk van je persoonlijk gemaakte privacy-instellingen op Facebook, de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in hun profiel is opgeslagen. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Wij wijzen erop dat, na wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Facebook, er ook een overdracht kan plaatsvinden van je profielfoto's, de gebruikers-ID's van je vrienden en de vriendenlijst als deze als "openbaar" zijn gemarkeerd in je privacy-instellingen op Facebook wanneer je daar toestemming voor geeft. De door Facebook doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), als deze door jou bij Facebook voor dit doel zijn vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Facebook-profiel worden overgedragen.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van dit privacybeleid wordt genoemd.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Als je niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan je Facebook-profiel toewijst, moet je uitloggen bij Facebook voordat je onze website bezoekt. Je kunt ook het laden van de Facebook plugins met Add-.

Ons voor je browser volledig verhinderen, bijv. met "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

2. google sign-in

Op onze website kun je inloggen om een klantenaccount aan te maken of je registreren via de "Google Sign-In" service van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") met behulp van de zogenaamde single sign-on technologie als je een Google profiel hebt. Je kunt de Google-aanmeldingsfunctie op onze website herkennen aan de knop "Aanmelden via Google" "Aanmelden met Google-account" of "Aanmelden met Google".

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een Google-inlogfunctie bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de aanmeldingsknop wordt door Google rechtstreeks naar je browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Google de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als je geen Google-profiel hebt of momenteel niet bij Google bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Google doorgegeven en daar opgeslagen; daarbij kan ook overdracht aan de servers van Google LLC. in de VS plaatsvinden. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame op basis van surfgedrag.

Door het gebruik van de Google-inlogknop op onze website heb je ook de mogelijkheid om je met je Google-gebruikersgegevens aan te melden of je op onze website te registreren. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO vóór het registratieproces op basis van een overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Google, ontvangen wij bij gebruik van de Google-knop van Google, afhankelijk van je persoonlijk gemaakte privacy-instellingen bij Google, de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in hun profiel is opgeslagen. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

We wijzen erop dat, na wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van Google, er ook een overdracht kan plaatsvinden van je profielfoto's, de gebruikers-ID's van je vrienden en de vriendenlijst als deze in je privacy-instellingen bij Google als "openbaar" zijn gemarkeerd. De door Google overgedragen gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), als deze door jou bij Google voor dit doel zijn vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Google-profiel worden overgedragen.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van dit privacybeleid wordt genoemd.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=nl.

De gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van "Google Sign-In" kun je hier bekijken: https://policies.google.com/terms

Als je niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens direct aan je Google-profiel toewijst, moet je je bij Google afmelden voordat je onze website bezoekt. Je kunt het laden van Google-plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor je browser, bijv. met "Adblock Plus".

(https://adblockplus.org/de/).

9. commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast je commentaar ook informatie over het tijdstip van het maken van het commentaar en de door jou gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Verder wordt je IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Dit opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betreffende persoon de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een ingezonden commentaar. Je e-mailadres

We hebben deze gegevens nodig om contact met je op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen jouw gepubliceerde inhoud als illegaal. De rechtsgrondslag voor het opslaan van je gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als deze door derden als onwettig worden aangemerkt.

10. gebruik van klantgegevens voor directe reclame

1. abonneren op onze e-mailnieuwsbrief

Als je je abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we

de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we je alleen een e-mailnieuwsbrief sturen nadat je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Bij het aanmelden voor de

nieuwsbrief slaan we je door je internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van je e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die we verzamelen wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor

gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief staat of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt je e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden je gegevens voor andere doeleinden te gebruiken,

die wettelijk zijn toegestaan en waarover we je in deze verklaring informeren.

2. kennisgeving van de beschikbaarheid van goederen per e-mail

Als wij in onze online winkel de mogelijkheid bieden om je voor geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, kun je je abonneren op onze e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen. Als je je abonneert op onze e-mail berichtgeving over beschikbaarheid, sturen we je eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door jou geselecteerde artikel. Verplichte informatie voor het versturen van deze kennisgeving is alleen je e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om je persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van deze kennisgeving gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we je pas een overeenkomstige kennisgeving sturen als je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je ermee instemt een dergelijk bericht te ontvangen. We sturen je dan een b

estificatie-e-mail waarin we je vragen te bevestigen dat je een dergelijke kennisgeving wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geef je ons toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen, slaan we je IP-adres op dat door je internetprovider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om een eventueel misbruik van je e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die we verzamelen wanneer je je registreert voor onze e-mailnotificatieservice over de beschikbaarheid van goederen worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online winkel. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de e-mail berichtgeving over de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt je e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze voor dit doel opgestelde distributielijst,

tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

11. gegevensverwerking voor de verwerking van bestellingen

1. - Overdracht van beeldbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie.

Op onze website bieden wij klanten de mogelijkheid de personalisatie van producten te bestellen door via een uploadfunctie beeldbestanden in te dienen. Het ingediende beeldmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.

Via het uploadformulier op de website kan de klant een of meer beeldbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons sturen via geautomatiseerde, gecodeerde gegevensoverdracht. Wij registreren, bewaren en gebruiken de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product zoals omschreven in de betreffende dienstbeschrijving op onze website. Als de overgedragen beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, word je daar in de volgende paragrafen expliciet over geïnformeerd. Een verdere overdracht vindt niet plaats. Indien de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonsgegevens bevatten (met name afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van uw online bestelling overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig gewist.

2. voor de verwerking van je bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de betalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, informeren wij je daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

3. doorgifte van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

- Paket.ag & Easylox GmbH

Als de goederen worden geleverd door Paket.ag & Easylox GmbH (Paket.ag & Easylox GmbH, Mühlweg 3 A , in 67105 Schifferstadt)

sturen wij je e-mailadres door naar Paket.ag & Easylox GmbH in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres door aan Paket.ag & Easylox GmbH ten behoeve van de levering overeenkomstig Art. 6 (1) lit. b DSGVO. De openbaarmaking vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met Paket.ag & Easylox GmbH of kennisgeving van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij Paket.ag & Easylox GmbH.

4. gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Adyen N.V.

Als je kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Adyen, wordt de betaling verwerkt door Adyen N.V., Friedrichstraße 63, Eingang Mohrenstraße 17, 10117 Berlijn, aan wie wij je informatie die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt doorgeven samen met informatie over je bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de gegevensbescherming van Adyen vindt u op de URL

https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

Adyen behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische methoden om het legitieme belang bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de Gebruiker te waarborgen. De voor een kredietcontrole noodzakelijke en in het kader van de betalingsverwerking ontvangen persoonsgegevens kunnen door Adyen worden doorgegeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Adyen op verzoek aan de gebruikers bekend maakt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot adresgegevens. Adyen gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling ten behoeve van de besluitvorming over de toestemming om de geselecteerde betalingsmethode te gebruiken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Adyen of de in opdracht gegeven kredietbureaus.

Adyen kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

12. contact opnemen met de beoordelingsherinnering

Beoordelingsherinnering via Trustpilot

Als je ons daarvoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, sturen we je e-mailadres door naar het beoordelingsplatform Trustpilot van Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen K, Denemarken (www.trustpilot.com), zodat het je per e-mail een beoordelingsherinnering stuurt.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of naar het beoordelingsplatform.

13. gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de insluitingsfunctie van Youtube om video's van de aanbieder "Youtube", die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie activeert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als je bij Google bent ingelogd, worden je gegevens direct aan je account toegewezen als je op een video klikt. Als je de toewijzing met je profiel bij YouTube niet wilt, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van

gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of behoeftegerichte vormgeving van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS.

Onafhankelijk van een weergave van de ingesloten video's wordt bij elke oproep van deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die verdere gegevensverwerkingen zonder onze invloed in gang kan zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen op grond van Art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. Je kunt je

toestemming te allen tijde herroepen met effect voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, deactiveer je deze dienst in de op de website aangeboden "Cookie Consent Tool".

14. online marketing

1. google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (inclusief je IP-adres) over je gebruik van deze website wordt meestal doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om een evaluatie uit te voeren van je gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat in het kader van Google AdSense door je browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is en/of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO ten behoeve van het gericht adresseren van de gebruiker door adverterende derden, wiens advertenties op deze website worden getoond op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ook ons financiële belang om het economische potentieel van onze website te benutten door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden te tonen.

Meer informatie over het privacybeleid van Google kun je vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

Je kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door je browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of je kunt de browser plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met effect voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, volg je de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

2. gebruik van Google Ads conversion tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in het kader van Google Ads de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we het doel na om voor jou interessante reclame te tonen, onze website voor jou interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.

De cookie voor conversietracking wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google Ads geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet over de websites van Google Ads-klanten heen worden gevolgd. De informatie die met de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een website met een tag voor conversietracking zijn gegaan.

pagina werden doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als je niet wilt deelnemen aan de tracking, kun je dit gebruik blokkeren door de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via je internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen". Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte reclame overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over het privacybeleid van Google kun je vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

Je kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met effect voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, deactiveer je deze dienst in de op de website aangeboden "Cookie Consent Tool" of volg je als alternatief de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

3. google marketing platform

Deze website maakt gebruik van de online marketing tool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren je daarom naar ons weten als volgt: door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Als je bezwaar wilt maken tegen deelname aan dit trackingproces, kun je cookies voor conversietracking uitschakelen door je browser zo in te stellen dat

Cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd, (zie https://www.google.de/settings/ads), waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer je je cookies deactiveert. Je kunt ook informatie over de instelling van cookies krijgen van de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info en de gewenste instellingen maken. Ten slotte kun je je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over de instelling van cookies en individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Als je geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Meer informatie over het privacybeleid van GMP by Google is te vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met effect voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

15. webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor een anonimisering van het IP-adres door inkorting en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Via de extensie wordt je IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. In deze context wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt ook het maken van statistieken mogelijk met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met het opnemen van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics tijdens uw bezoek aan de site niet gebruikt.

U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, deactiveer je deze dienst in de op de website aangeboden "Cookie Consent Tool". Voor het gebruik van Google Analytics hebben we met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vind je hier:

https://policies.google.com/privacy?hl=de≷=nl

16. hulpmiddelen en diversen

1 - Debitoor

Wij gebruiken de cloud-based boekhoudsoftware van Debitoor GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlijn ("Debitoor") om onze boekhouding te voeren. Debitoor verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, ook de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, deze te matchen met transacties en hieruit de financiële boekhouding op te maken in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.

Voor zover in dit verband ook persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

Kijk voor meer informatie over Debitoor, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de regelgeving inzake gegevensbescherming op https://debitoor.de/datenschutz.

2. cookieBot

Deze website gebruikt het hulpmiddel voor cookietoestemming van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken ("CookieBot"), dat technisch noodzakelijke cookies plaatst om je cookievoorkeuren op te slaan. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van een dienst voor het beheer van cookietoestemmingen aan websitebezoekers.

3e - Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze dienst te gebruiken, wordt onze locatie aan u getoond en een mogelijke benadering vergemakkelijkt.

Al bij het oproepen van die subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan de servers van Google en daar opgeslagen; dit kan ook leiden tot een overdracht aan de servers van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee je bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als je bij Google bent ingelogd, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je de toewijzing met je profiel bij Google niet wilt, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Het verzamelen, opslaan en evalueren gebeurt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of behoeftegerichte

Vormgeving van Google-websites. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als je niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van je gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heb je ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in je browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

Je kunt de gebruiksvoorwaarden van Google lezen op

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen op grond van Art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. Je kunt je

toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te oefenen, volg je de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

17. rechten van de betrokkene

(1) Het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht kent u uitgebreide rechten van de betrokkene toe (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

* Recht op toegang overeenkomstig Art. 15 DSGVO: In het bijzonder heb je het recht om informatie te verkrijgen over je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie je gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode. de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die u aangaat, alsmede uw recht om geïnformeerd te worden over welke garanties er bestaan overeenkomstig artikel 46 van de GDPR wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

* Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 DSGVO: Je hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op jou betrekking hebben en/of aanvulling van onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

* Recht op wissen volgens Art. 17 DSGVO: Je hebt het recht om het wissen van je persoonsgegevens te vragen als de vereisten van Art. 17 (1) DSGVO zijn voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; * Recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 DSGVO: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan om de beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

* Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 GDPR: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke hebt uitgeoefend, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn

onmogelijk is of gepaard gaat met een onevenredige inspanning. Je hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

* Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig Art. 20 DSGVO: Je hebt het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken, voor zover dit technisch haalbaar is; * Recht op herroeping van verleende toestemming op grond van Art. 7 (3) DSGVO: Je hebt het recht om eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd;

* Recht om een klacht in te dienen op grond van Art. 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

2. recht van bezwaar

Indien wij, in het kader van een belangenafweging, hun persoonsgegevens verwerken op grond van ons hoger legitiem belang, hebben zij het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst op gronden die voortvloeien uit hun bijzondere situatie.

Als u uw recht op bezwaar uitoefent, stoppen wij de verwerking van de betreffende gegevens. Wij behouden ons echter het recht voor de verwerking voort te zetten indien wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan hun belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien hun persoonsgegevens door ons worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebben zij het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. Zij kunnen het bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Indien zij hun recht op bezwaar uitoefenen, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing doeleinden staken.

18. duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van handels- en belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van het contract en/of er van onze kant geen blijvend legitiem belang is bij de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21(1) DSGVO, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Status: 19.05.2021

Onze sociale media aanwezigheden

Gegevensverwerking via sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De door ons gebruikte sociale netwerken in detail vind je hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen doorgaans uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social-

media-inhoud (bijv. like-knoppen of reclamebanners). Het bezoeken van onze sociale media aanwezigheden triggert talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als je bent ingelogd op je social media-account en onze social media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan je gebruikersaccount. Je persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als je niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende social media-portaal. In dat geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op je eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van je IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin je voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame aan je worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als je een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop je bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale mediaportalen. Zie voor details de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve sociale mediaportalen.

Wettelijke basis

Onze sociale media aanwezigheden zijn bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten

Als je een van onze social media sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kun je je rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) zowel tegen ons als tegen de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. tegen Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale mediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Duur van de opslag

De gegevens die rechtstreeks door ons via de sociale media-aanwezigheid worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra je ons verzoekt ze te verwijderen, je toestemming om ze op te slaan intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op je eindapparaat totdat je ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van je gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kun je rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer je onze Facebook-pagina bezoekt. Je kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Je kunt je advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in je gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU Commissie. Details vind je hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de nl.facebook.com/help/5669946603381.

Zie voor details het privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU Commissie. Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de

de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hoe zij met je persoonsgegevens omgaan, zie het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Wij hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor details over hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan, zie het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.