4,8 • Hervorragend
  • Największy wybór rowerów w Europie
  • Tylko certyfikowani sprzedawcy
  • Ochrona kupujących
  • Finansowanie
Największy wybór rowerów w Europie
Tylko certyfikowani sprzedawcy
Ochrona kupujących
Finansowanie
Road & Gravel Mountainbike Refurbished
Pomoc

Warunki

Warunki

Ostatnio aktualizowane: 01.12.2022

Uwaga: Regulamin obowiązuje tylko w języku niemieckim.

Witamy w serwisie buycycle!

Cieszymy się, że odwiedzasz nasz rynek internetowy (zwany dalej "Rynkiem") i dziękujemy za Twoje zainteresowanie. Korzystanie z usług oznacza, że zgadzasz się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlu i Użytkowania (zwanymi dalej "OWH"). Przeczytaj je uważnie przed rozpoczęciem korzystania z rynku. Korzystając z rynku, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych OWH. Poniżej informujemy Cię o korzystaniu z naszego rynku.

1. postanowienia ogólne i zakres

1.1 Poniższe Warunki będą miały zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 Monachium

Tel.: +49 89 628 24621

E-mail: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

Numer VAT: DE341044568

Dyrektorzy zarządzający: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

Siedziba firmy: Monachium

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Monachium

Numer rejestracyjny: HRB 263786

(zwana dalej "buycycle") oraz sprzedawca (zwany dalej "sprzedawcą" w sposób neutralny płciowo) i zainteresowane strony (zwane dalej "kupującym" w sposób neutralny płciowo, razem z buycycle zwane również "stronami"). Sprzedawca i kupujący są również nazywani w dalszej części tekstu "użytkownikami" usług oferowanych przez buycycle.

link https://buycycle.com/de oraz wszystkie subdomeny należące do tych domen.

1.2 Niniejsze OWU mają zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców, chyba że w odpowiedniej klauzuli dokonano rozróżnienia. Zgodnie z § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka cywilna posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

1.3 Obowiązują wyłącznie Ogólne warunki handlowe firmy Buycycle. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe lub OWU użytkownika staną się częścią umowy tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim buycycle wyraźnie wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.

2. przedmiot umowy

2.1 buycycle zapewnia Użytkownikowi dostęp do rynku buycycle na całym świecie na czas trwania umowy w celu oceny używanych rowerów sportowych (e)-rowerów (zwanych dalej "rowerami wyścigowymi") jako sprzedawca, a następnie zaoferowania ich do zapłaty lub w celu wyszukania i zakupu rowerów wyścigowych w bazie danych jako kupujący. Wysyłka rowerów wyścigowych jest realizowana przez dostawcę usług spedycyjnych wskazanego przez buycycle.

2.2. buycycle oferuje również rowery szosowe na sprzedaż na rynku. Rowery są kupowane zarówno poprzez rynek, jak i z innych zewnętrznych źródeł. Jednakże podczas dokonywania zakupów na stronie buycycle.com, buycycle podporządkowuje się niniejszym OWU jako kupujący i nabywa rowery wyścigowe na tych samych warunkach, co "zwykli" kupujący, z zastrzeżeniem, że nie są pobierane żadne opłaty za wysyłkę ani opłata za korzystanie z usług buycycle.

2.3 Zgodnie z powyższym, przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie dostępnego na całym świecie rynku do oferowania lub wyszukiwania rowerów wyścigowych i ich późniejszej wysyłki.

2.4 Wszelkie inicjowanie umów za pośrednictwem rynku i/lub stosunków umownych dotyczących zakupu używanych rowerów szosowych odbywa się wyłącznie pomiędzy samymi użytkownikami. buycycle nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie jakichkolwiek umów zakupu pomiędzy użytkownikami.

2.5 buycycle zapewnia obsługę klienta kupującym i sprzedającym oraz jest osobą kontaktową w przypadku wszelkich sporów, żądań zwrotu pieniędzy i pytań dotyczących zakupów dokonanych w serwisie buycycle. Szczegóły znajdziesz w sekcji 14.4.

2.6 Pomiędzy kupującym a TFJ buycycle GmbH umowa dotycząca przetwarzania transakcji powstaje w momencie zawarcia umowy kupna. Adyen N.V. jest zaangażowany w realizację umowy transakcyjnej jako dostawca usług płatniczych. Dokonując transakcji płatniczej, użytkownicy zgadzają się z Ogólnymi Warunkami Adyen N.V. (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. usługi i korzystanie z profilu

3.1 Usługi buycycle różnią się w zależności od tego, czy Użytkownik korzysta z rynku jako sprzedawca czy jako kupujący. W każdym przypadku korzystanie z rynku wymaga udanej rejestracji i przyjęcia Użytkownika.

3.2 Jako sprzedawca, Użytkownik może tworzyć i publikować oferty sprzedaży rowerów szosowych (zwane dalej "ogłoszeniami sprzedaży") na rynku buycycle. Utworzenie ogłoszenia sprzedaży wymaga udanej rejestracji oraz podania informacji o marce, modelu, roku produkcji i stanie użytkowania roweru szosowego. Sprzedający może oszacować wartość roweru szosowego przez buycycle i otrzymać niewiążącą ofertę cenową, a także przejrzeć już opublikowane ogłoszenia sprzedaży porównywalnych rowerów szosowych, jeśli ma to zastosowanie. Ponadto sprzedający może zamieścić prawdziwe i nieretuszowane zdjęcia oraz podać szczegółowe informacje o stanie roweru szosowego. Publikacja ogłoszenia sprzedaży będzie miała miejsce dopiero po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez buycycle. Sprzedający może w każdej chwili edytować i usuwać ogłoszenia sprzedaży, przeglądać ogłoszenia sprzedaży innych użytkowników i kontaktować się z nimi za pomocą komentarzy lub powiadomień. W przypadku złożenia przez kupującego oferty sprzedaży roweru wyścigowego, sprzedający otrzymuje powiadomienie od buycycle, na które może zareagować w ciągu 24 godzin i poinformować, czy doszło do sprzedaży pośredniej, czy też chce przyjąć ofertę kupującego.

3.3 Jeśli użytkownik jest kupującym, może przeglądać opublikowane ogłoszenia sprzedaży na rynku buycycle po udanej rejestracji i przyjęciu do serwisu. W tym celu kupujący może przeglądać wszystkie ogłoszenia sprzedaży opublikowane na rynku buycycle lub przeprowadzić "ustrukturyzowane wyszukiwanie" według określonych kryteriów roweru szosowego. Z ogłoszeń sprzedaży kupujący może uzyskać wszystkie informacje o rowerze wyścigowym, jego cenę wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami (koszty wysyłki i transportu oraz opłata buycycle), a także prawa do wad wobec sprzedawcy. Ponadto klient może indywidualnie komentować ogłoszenia sprzedawców i zadawać pytania dotyczące rowerów wyścigowych lub przeglądać pytania i odpowiedzi zadane już przez innych użytkowników. Ponadto klient może przeglądać profile sprzedawców, którzy nie są prywatnymi sprzedawcami.

3.4 W przypadku przedsiębiorców obowiązują dodatkowo następujące zasady: Za tworzenie i publikację ogłoszeń sprzedaży oraz zgodność z prawem odpowiada wyłącznie sprzedawca. Publikacja ogłoszeń o sprzedaży jest możliwa wyłącznie w zgodzie z wymogami prawnymi dotyczącymi informacji dla sprzedawców oraz przy wykorzystaniu własnych, jeśli dotyczy, istniejących umów lub ogólnych warunków handlowych, polityki anulowania, polityki prywatności i nadruku.

3.5 Przetwarzanie umów i płatności pomiędzy użytkownikami odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Adyen N.V., Friedrichstraße 63, wejście Mohrenstraße 17, 10117 Berlin (zwanego dalej "Adyen"). W ramach dostawcy usług płatniczych Adyen, buycycle oferuje różne metody płatności. Podczas procesu składania zamówienia kupujący jest przekierowywany z rynku buycycle na stronę Adyen. Po wprowadzeniu swoich danych płatniczych i wybraniu pożądanej metody płatności, kupujący potwierdza również instrukcję płatniczą w Adyen, klikając przycisk kończący proces płatności. buycycle prosi Adyen o zainicjowanie transakcji płatniczej po potwierdzeniu przez sprzedającego, a sprzedający akceptuje ofertę kupującego w przypadku kliknięcia przycisku kończącego proces zamówienia.

3.6 Konkretny projekt graficzny i funkcjonalny umownych opcji użytkowania, rozszerzenie lub dostosowanie opcji użytkowania o dodatkowe funkcje lub usługi, lub ich uzupełnienie o dodatkowe płatne usługi są zależne od decyzji buycycle. buycycle ma prawo do zmiany, rozszerzenia i/lub dostosowania konkretnego projektu w dowolnym momencie, przy zachowaniu umownych opcji użytkowania.

3.7. buycycle jest uprawniony do zablokowania dostępu do poszczególnych treści lub do rynku w dowolnym momencie, np. jeśli istnieje podejrzenie, że Użytkownik narusza obowiązujące prawo, niniejsze OWU lub prawa osób trzecich. Użytkownik może zapobiec tym środkom, jeśli wyeliminuje podejrzenia, przedstawiając na własny koszt odpowiednie dowody. Użytkownik nie ma prawa do utrzymania poszczególnych funkcjonalności na targowisku.

3.8 Targowisko będzie dostępne dla Użytkownika przez czas nieokreślony przy średniej rocznej dostępności wynoszącej co najmniej 98,5%. Nieuniknione, nieprzewidywalne i nadzwyczajne zdarzenia, które mogą doprowadzić do braku dostępności targowiska, takie jak awarie zasilania, ataki hakerskie, awarie linii telekomunikacyjnych z punktu transferowego do Internetu nie będą wliczane do minimum dostępności.

3.9. buycycle jest uprawniony do angażowania osób trzecich jako podwykonawców w celu świadczenia usług wynikających z umowy. Ponadto buycycle może przenieść prawa i obowiązki wynikające z tej umowy na jedną lub więcej osób trzecich (przejęcie umowy). W przypadku całkowitego przejęcia umowy użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

4 Rejestracja, zawarcie umowy i konto użytkownika

4.1 Zakończenie procesu rejestracji online (zwanej dalej "rejestracją") i utworzenie profilu oznacza zawarcie umowy użytkowania między użytkownikiem a buycycle.

4.2 Do rejestracji i utworzenia profilu wymagane jest utworzenie konta użytkownika. Dane wymagane do utworzenia konta użytkownika (zwane dalej "danymi do logowania") pochodzą z maski wprowadzania danych użytej podczas rejestracji.

4.3 Użytkownik może alternatywnie zalogować się na rynku, aby utworzyć konto użytkownika lub zarejestrować się przy użyciu tzw. procedury pojedynczego logowania, jeśli posiada konto na Facebooku, Google lub Apple. Wszystkie istotne informacje o osobie użytkownika, jak również zdjęcie profilowe zostaną pobrane z odpowiedniego konta.

4.4 Osoby fizyczne i prawne mogą zarejestrować się w celu korzystania z Rynku. Tworzenie ofert sprzedaży oraz sama sprzedaż za pośrednictwem Rynku jest dozwolona zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych bez żadnych ograniczeń. Zakup jest zarezerwowany dla osób fizycznych. Podobnie, osoby prawne z siedzibą w Niemczech są uprawnione do korzystania z Rynku jako kupujący. Osoby prawne z siedzibą poza Niemcami nie mogą kupować rowerów wyścigowych za pośrednictwem buycycle. Rejestracji osoby prawnej może dokonać jedynie osoba upoważniona do jej reprezentowania. Tylko użytkownicy pełnoletni i posiadający zdolność prawną mogą zarejestrować się jako osoby fizyczne. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, rejestracja może nastąpić jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. buycycle ma prawo uzależnić rejestrację od odpowiedniego dowodu zgody przedstawiciela ustawowego.

4.5 Umowa z buycycle na korzystanie z rynku jest zawierana po zakończeniu procesu rejestracji online, a następnie kliknięciu pola wyboru OWU ("Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Handlu i Użytkowania i akceptuję je") oraz Ochrony Danych ("Zapoznałem się z Deklaracją Ochrony Danych. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych w formie elektronicznej w celu rejestracji i utworzenia konta użytkownika. W każdej chwili mogę cofnąć udzieloną w tym zakresie zgodę na przyszłość, wysyłając e-mail na adres [email protected]").

4.6 Po zakończeniu procesu rejestracji online użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Aby zakończyć proces rejestracji, użytkownik musi zweryfikować swoją tożsamość, klikając na link w e-mailu potwierdzającym. Nie ma mowy o zawarciu umowy z użytkownikiem.

4.7 Po tym, jak użytkownik zweryfikuje swoją tożsamość, klikając na link w e-mailu potwierdzającym, a konto użytkownika zostanie aktywowane przez buycycle, użytkownik musi podać ważny adres dostawy lub wysyłki i może dodać dalsze informacje oraz zdjęcie profilowe.

4.8 Utworzenie konta użytkownika jest możliwe tylko po podaniu aktualnego adresu e-mail użytkownika. Ten adres e-mail będzie również wykorzystywany do komunikacji z buycycle.

4.9 Użytkownik zapewnia, że dane użyte podczas tworzenia jego profilu (zwane dalej "danymi profilowymi") są prawdziwe i kompletne. Jest on zobowiązany do utrzymywania swoich danych w stanie aktualnym, a w przypadku ich zmiany do aktualizacji danych na swoim koncie użytkownika. Używanie pseudonimów jest niedozwolone.

4.10. Podczas rejestracji użytkownik tworzy hasło do swojego konta użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło na swoim koncie użytkownika. Użytkownik nie może ujawniać ani udostępniać hasła osobom trzecim i musi je przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania.

4.11. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz w celu prywatnego i/lub biznesowego korzystania z usług buycycle. Konto użytkownika nie może być przekazywane innym użytkownikom.

4.12. Użytkownik może w każdej chwili przed wysłaniem rejestracji poprawić swoje dane wprowadzone w procesie rejestracji online, korzystając ze zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

4.13. buycycle przechowuje postanowienia umowy, w tym OWU, po zawarciu umowy, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i wysyła je do Użytkownika w formie tekstowej (pocztą elektroniczną) po wysłaniu przez niego zamówienia.

4.14. Umowa zostanie zawarta w języku niemieckim i angielskim.

4.15. Użytkownik upewni się, że adres e-mail podany przez niego w procesie rejestracji jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez buycycle mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, podczas korzystania z filtrów SPAM, Użytkownik musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez buycycle lub osoby trzecie, którym buycycle zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

5. odbiór i dostawa

5.1 Zasadniczo Kupujący ma możliwość odebrania roweru wyścigowego od Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyraźnie to wykluczył. W przypadku odbioru własnego Sprzedawca najpierw poinformuje Kupującego w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówiony przez niego rower wyścigowy jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail Kupujący może odebrać rower szosowy w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku nie zostaną naliczone koszty wysyłki.

5.2 Dostawa rowerów wyścigowych odbywa się ubezpieczoną przesyłką na adres dostawy podany przez Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej. Decydujący jest adres dostawy podany przez kupującego podczas składania zamówienia na rynku.

5.3 Po zawarciu umowy Sprzedawca otrzyma od buycycle za pośrednictwem firmy kurierskiej skrzynkę do wysyłki sprzedanego roweru szosowego. Sprzedawca jest zobowiązany do zapakowania roweru szosowego gotowego do wysyłki w ciągu pięciu (5) dni i ustalenia terminu odbioru z dostawcą usług wysyłkowych.

6. ceny, koszty wysyłki, opłata za usługę i warunki płatności

6.1 Po pomyślnym zawarciu umowy ze sprzedającym i zakupie roweru szosowego za pośrednictwem serwisu buycycle, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia uzgodnionej ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki i transportu oraz opłatą serwisową za korzystanie z usług serwisu buycycle za pośrednictwem systemu płatności serwisu buycycle jako podmiotu pobierającego płatności.

6.2 Buycycle pobiera opłatę za korzystanie z rynku i oferuje dodatkowe, opcjonalne usługi. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, wysokość opłat jest oparta na cenniku buycycle obowiązującym w momencie zawarcia umowy i wymienionym poniżej:

Koszt dla kupującego:

- Opłata Buycycle: proporcjonalna do wartości sprzedawanego roweru szosowego

- Wysyłka (opcjonalnie): w zależności od kraju odbiorcy

- Kontrola Premium (opcjonalnie): 175€

- Voucher na inspekcję (opcjonalnie): 70€

Koszty sprzedawcy:

- 1,5% ceny roweru jest odliczane w przypadku udanej transakcji.

6.3. buycycle zastrzega sobie prawo do dostosowania kosztów zgodnie z punktem 6.2 w przyszłości w celu utrzymania stosunku ceny do jakości według własnego uznania, aby móc odpowiednio reagować na wzrost lub spadek kosztów, a tym samym na zmianę sytuacji kosztowej, która nie może być zrekompensowana w żaden inny sposób. Elementami kosztów lub środkami dostosowawczymi, które będą brane pod uwagę przy korekcie opłat, mogą być: modyfikacja, rozszerzenie i/lub dostosowanie umownych opcji użytkowania rynku buycycle, koszty administracyjne i ogólne (czynsz, koszty finansowe i transakcyjne, koszty personelu i dostawców usług, koszty energii i dostępu do Internetu, koszty rozwoju IT itp. Wszelkie korekty opłat będą obowiązywać po upływie jednego (1) miesiąca od powiadomienia. Prawo Kupującego do wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 17.5. niniejszych OWU pozostaje nienaruszone.

6.4 Zapłata ceny zakupu plus koszty zgodnie z punktem 6.2 (w każdym przypadku opłata za usługę) jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatności rynku buycycle. Kupujący może zapłacić za pomocą serwisu płatniczego "Adyen". W ramach usługi płatniczej Adyen, buycycle oferuje Kupującemu różne metody płatności. Do przetwarzania płatności Adyen może wykorzystywać inne usługi płatnicze, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których Kupujący może zostać oddzielnie poinformowany. Jeśli płatność nie zostanie uznana z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli Kupujący sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, Kupujący poniesie opłaty związane z odwołaniem polecenia zapłaty przez odpowiednią instytucję kredytową, jeśli to on jest za to odpowiedzialny. Dalsze informacje na temat Adyen są dostępne w Internecie pod adresem https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5 Kupującemu przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawnie ustanowione lub bezsporne z roszczeniem głównym buycycle wzajemnie powiązane lub uznane przez niego.

6.6 Jeśli po zawarciu umowy okaże się (np. po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), że roszczenie buycycle do opłaty za usługę jest zagrożone przez brak możliwości zapłaty przez kupującego, buycycle ma prawo odmówić wykonania umowy i - jeśli to konieczne po wyznaczeniu terminu - odstąpić od niej zgodnie z przepisami prawa (§ 321 BGB).

7. Zapłata ceny zakupu na rzecz sprzedawcy

7.1. buycycle zobowiązuje się, po pomyślnym zawarciu umowy i zrealizowaniu płatności z Kupującym, do zapłacenia Sprzedającemu ceny ofertowej oszacowanej przez Sprzedającego, z uwzględnieniem ewentualnych renegocjacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przychody dla przedsiębiorców podawane są w EURO i są cenami netto powiększonymi o ustawowy podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Przychody dla konsumentów są wyrażone w EURO i są cenami brutto zawierającymi ustawowy podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

7.2 Przetwarzanie płatności i zapłata ceny zakupu między sprzedawcą a buycycle odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Adyen. Do korzystania z Adyen wymagana jest rejestracja Sprzedawcy w Adyen. Po złożeniu przez kupującego zamówienia w sklepie internetowym, buycycle zwraca się do Adyen o zainicjowanie transakcji płatniczej. Adyen pobiera należną cenę zakupu w imieniu sprzedawcy z instrumentu płatniczego kupującego i przekazuje ją do buycycle. Adyen przechowuje cenę zakupu na nieoprocentowanym koncie depozytowym. W tym celu sprzedający zakłada własne konto depozytowe w Adyen. Płatność ceny zakupu pomniejszonej o koszty zgodnie z 6.2 zostanie dokonana przez Adyen na rzecz Sprzedającego po odebraniu roweru drogowego od Sprzedającego przez dostawcę usług spedycyjnych.

8 Ogólne zobowiązania użytkownika do współpracy

8.1 Użytkownik może korzystać z rynku bez wyraźnej zgody buycycle tylko w kontekście wymaganych umową celów prywatnych i biznesowych. Użytkownikowi zabrania się jakiegokolwiek niewłaściwego użytkowania wykraczającego poza ten cel.

8.2 W przypadku, gdy Treść zawiera hiperłącza do stron osób trzecich, Użytkownik gwarantuje, że ma prawo do korzystania z hiperłącza oraz że strona, do której się ono odnosi ("Landing Page"), jest zgodna z obowiązującym prawem i prawami osób trzecich.

8.3 Użytkownik jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z danymi do logowania. Bez wyjątku, użytkownikowi nie wolno ujawniać danych do logowania osobom trzecim i/lub umożliwiać osobom trzecim dostępu do profilu poprzez obejście danych do logowania.

8.4 Użytkownik jest zobowiązany do współpracy w wyjaśnianiu ataków osób trzecich na rynek, o ile taka współpraca ze strony użytkownika jest konieczna.

8.5 Użytkownik musi powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą pogorszyć i/lub nadmiernie obciążyć funkcjonowanie targowiska lub stojącej za nim infrastruktury technicznej. Obejmuje to w szczególności:

- używanie oprogramowania, skryptów lub baz danych w związku z korzystaniem z Targowiska;

- automatyczne odczytywanie, blokowanie, nadpisywanie, modyfikowanie, kopiowanie danych i/lub innych treści, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego korzystania z Rynku.

8.6 Ponadto użytkownik musi upewnić się, że informacje i dane przekazywane za pośrednictwem Rynku nie są zainfekowane wirusami, robakami lub końmi trojańskimi.

8.7 Co więcej, następujące działania Użytkownika są w szczególności zabronione i będą uznawane za niewłaściwe korzystanie z Targowiska:

- Publikowanie własnych lub cudzych numerów telefonów, adresów internetowych lub innych danych kontaktowych w obszarze tekstowym lub w komunikacji bezpośredniej;

- systematyczne czytanie danych kontaktowych innych użytkowników w celu przekazania ich osobom trzecim;

- bezpodstawnego nękania innych użytkowników poprzez agresywne, obsceniczne, obraźliwe, oszczercze lub natrętne posty lub wiadomości na forum;

- zachęcanie innych użytkowników do niewłaściwego korzystania z targowiska;

- szerokie lub stałe wykorzystywanie targowiska do publikowania i rozpowszechniania treści, które w rzeczywistości nie odpowiadają celowi lub tematyce targowiska lub jego blogów i forów oraz które mogą zmniejszyć atrakcyjność targowiska dla innych użytkowników;

- wykorzystywania tożsamości innych osób do rejestracji, zamieszczania lub wysyłania wiadomości.

8.8 Jeśli wystąpią jakiekolwiek zakłócenia w korzystaniu z rynku lub jego funkcjonalności, Użytkownik bezzwłocznie poinformuje o tym buycycle. To samo dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik uzyska informacje o treściach publikowanych przez osoby trzecie, które w sposób oczywisty naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

9. zobowiązania użytkownika do współpracy w zakresie zamieszczania treści

9.1 Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać na udostępnionej przestrzeni dyskowej treści nielegalnych lub naruszających prawo, wymogi urzędowe lub prawa osób trzecich.

9.2 Użytkownik jest zobowiązany do kupowania rowerów, aby wszelkie treści zamieszczane na targowisku nie naruszały poprzez swoją treść lub formę obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów. Ponadto, Użytkownik ma zakaz umieszczania treści, które naruszają prawa, w szczególności znaki towarowe, patenty, inne prawa własności przemysłowej lub tajemnice handlowe osób trzecich. To samo dotyczy umieszczania linków zewnętrznych.

9.3 O ile treści dostarczone przez Użytkownika naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zakazy prawne lub urzędowe, buycycle może odmówić realizacji odpowiednich zleceń. Naruszenie ma miejsce w szczególności w przypadku dostarczenia treści, które dotyczą, reprezentują lub zawierają następujące elementy:

- Antykonstytucjonalizm;

- Rasizm, ksenofobia i dyskryminacja;

- Zagrożenie dla młodzieży i/lub gloryfikacja przemocy i ekstremizmu każdego rodzaju; - Wezwania i podżegania do czynów przestępczych i naruszeń prawa, groźby przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu;

- nawoływanie do nienawiści wobec osób lub firm;

- wypowiedzi naruszające dobra osobiste, oszczerstwa, zniesławienia i pomówienia użytkowników i osób trzecich;

- treści naruszające prawa autorskie lub inne naruszenia praw własności intelektualnej, jak również naruszenia prawa uczciwego handlu;

- molestowanie seksualne użytkowników i osób trzecich;

- obraźliwe, seksistowskie, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne, podłe lub obrzydliwe materiały i wyrażenia.

9.4 Treści chronione prawem autorskim mogą być umieszczane w wypowiedziach wyłącznie bez zgody odpowiedniego właściciela praw w ramach obowiązującego prawa cytatu. Cytaty należy zaznaczać przez podkreślenie przy użyciu funkcji cytowania oraz przez podanie źródła i muszą odnosić się do cytowanego dzieła pod względem myślowym. Cytaty obcojęzyczne muszą być również tłumaczone na język niemiecki w zakresie, w jakim ich treść jest w przybliżeniu oczywista. W szczególności niepoprawnie zacytowane wypowiedzi mogą zostać usunięte lub poprawione przez moderatorów. Dystrybucja i/lub publiczne odtwarzanie jakiejkolwiek zawartości rynku bez zgody buycycle jest zabronione.

9.5. buycycle zastrzega sobie prawo do blokowania zawartości stron trzecich, jeśli jest ona karalna na mocy obowiązujących przepisów lub służy przygotowaniu czynów karalnych.

9.6. buycycle ma prawo do usunięcia ogłoszenia lub innej treści zamieszczonej przez Użytkownika lub do nieopublikowania ogłoszenia lub innej treści, jeśli istnieją konkretne przesłanki, że treść ogłoszenia narusza niniejsze OWH lub wymogi prawne, lub że Użytkownik w inny sposób zawinił naruszenie zobowiązań umownych. buycycle ma prawo do ostrzeżenia Użytkownika w przypadku naruszenia punktów 9. i 10. i/lub do czasowego lub trwałego wykluczenia Użytkownika z korzystania z rynku, a w razie potrzeby do wszczęcia postępowania cywilnego i karnego. W żadnym wypadku treści zamieszczane przez użytkownika nie stanowią opinii buycycle i buycycle nie przyjmuje ich jako własne.

9.7 Jeśli użytkownik naruszył niniejsze OWU, a umowa z użytkownikiem została rozwiązana, nie ma on prawa do korzystania z targowiska ani do ponownej rejestracji na nim. Ponadto, użytkownik nie ma prawa korzystać z targowiska przy użyciu innego konta użytkownika.

9.8 Jeśli Użytkownik jest Sprzedawcą, obowiązują dodatkowo następujące zasady: Sprzedający zobowiązuje się do podawania w ogłoszeniach o sprzedaży pełnych, prawdziwych i przejrzystych informacji o stanie rowerów wyścigowych. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się do oferowania do sprzedaży za pośrednictwem serwisu buycycle tylko tych rowerów wyścigowych, których jest właścicielem lub został upoważniony do sprzedaży przez odpowiedniego właściciela, a dany rower wyścigowy nie jest obciążony żadnymi zabezpieczeniami. buycycle może w razie potrzeby zażądać od Sprzedawcy informacji i dokumentów niezbędnych do udowodnienia jego praw własności lub innych uprawnień do sprzedaży.

9.9 Jeżeli sprzedawca jest konsumentem lub sprzedawcą prywatnym, obowiązują dodatkowo następujące zasady: Jeżeli sprzedawca zaznaczy w swoim ogłoszeniu o sprzedaży "wyłączenie gwarancji", nie będzie to miało wpływu na prawa kupującego wynikające z gwarancji, jeżeli stan roweru szosowego opisany w ogłoszeniu o sprzedaży będzie odbiegał od rzeczywistości.

9.10. Jeżeli Sprzedawca jest przedsiębiorcą, obowiązują dodatkowo następujące postanowienia: Sprzedawca zobowiązuje się, w ramach tworzenia i publikowania reklam sprzedaży, do wyraźnego i kompletnego wskazania ważności i możliwości odwołania się do wszelkich istniejących umów lub Ogólnych Warunków Handlowych, polityki anulowania i oświadczenia o ochronie danych, a także do zapewnienia swojego nadruku. Publikacja ogłoszeń handlowych nie jest dozwolona bez spełnienia ustawowych obowiązków informacyjnych dla sprzedawców oraz bez wskazania wszelkich istniejących umów lub ogólnych warunków handlowych, polityki anulowania, polityki ochrony danych i nadruku.

10. wsparcie

buycycle oferuje wsparcie techniczne dla Użytkowników od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych w siedzibie buycycle) w godzinach od 08:00 do 18:00. buycycle odpowiada na zapytania Użytkowników w formie tekstowej (poprzez e-mail).

11. Prawa do korzystania z serwisu

11.1 Użytkownik udziela buycycle nieograniczonego przestrzennie i czasowo, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego prawa, z możliwością przeniesienia na osoby trzecie, do wykorzystania treści zamieszczonych w ofercie online. buycycle ma prawo do używania, edytowania i wykorzystywania treści w dowolnym momencie. Obejmuje to w szczególności prawo do powielania, prawo do dystrybucji oraz prawo do publicznego odtwarzania, a w szczególności prawo do publicznego udostępniania. W tym zakresie użytkownik zrzeka się korzystania z prawa do używania swojego nazwiska, nie zrzekając się tym samym całkowicie prawa do uznania autorstwa. To postanowienie nie wpływa na możliwość przyznania przez użytkownika osobom trzecim praw do zamieszczonych treści zgodnie z określonymi modelami licencjonowania.

11.2 Wszelkie prawa do zawartości targowiska należą do buycycle. Użytkownikowi nie wolno kopiować, rozpowszechniać i/lub publikować treści, które buycycle, inni użytkownicy lub osoby trzecie umieścili na targowisku.

11.3. buycycle jest uprawniony do usunięcia lub dezaktywacji treści zamieszczonych przez Użytkownika, jeśli naruszają one prawa osób trzecich lub jeśli osoby trzecie wysuwają roszczenia z powodu naruszenia praw, których zasadności nie można w sposób oczywisty wykluczyć.

11.4 Jeśli buycycle dowie się o możliwym naruszeniu praw przez treść zamieszczoną przez Użytkownika, niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika w formie tekstowej.

12 Odpowiedzialność i odszkodowanie

12.1 W odniesieniu do usług świadczonych przez buycycle, buycycle, jego przedstawiciele prawni i zastępcy ponoszą odpowiedzialność jedynie w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

12.2 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność istnieje również w przypadku zwykłego zaniedbania, ale jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

12.3 Istotne zobowiązania umowne to te zobowiązania, które umowa nakłada na buycycle zgodnie z jej treścią, aby osiągnąć cel umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których spełnieniu użytkownik może regularnie polegać (tzw. zobowiązania kardynalne). Powyższe ograniczenia nie mają wpływu na roszczenia odszkodowawcze wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12.4 Wszelka dalsza odpowiedzialność buycycle jest wykluczona.

12.5 Użytkownik zabezpiecza buycycle i jego pracowników lub agentów w przypadku roszczeń wynikających z domniemanego lub faktycznego naruszenia i/lub pogwałcenia praw osób trzecich przez działania podjęte przez Użytkownika w związku z użytkowaniem przed wszystkimi wynikającymi z tego roszczeniami osób trzecich, chyba że roszczenia i odpowiedzialność są przynajmniej w przeważającej mierze odpowiedzialnością buycycle. buycycle jest w przeważającej mierze odpowiedzialny za szkody, które zostały spowodowane przyczynowo przez prawo buycycle do wydawania instrukcji zgodnie z niniejszą umową. We wszystkich innych kwestiach obowiązuje § 254 BGB. Użytkownik bezzwłocznie poinformuje buycycle, jeśli osoby trzecie będą wnosić roszczenia wobec buycycle, które wchodzą w zakres powyższego obowiązku odszkodowawczego. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania buycycle wszystkich dostępnych mu informacji dotyczących danej sprawy w sposób kompletny, prawdziwy i bezzwłoczny w formie tekstowej. Wszelkie dalsze roszczenia buycycle pozostają nienaruszone.

12.6 Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez buycycle w związku z roszczeniami osób trzecich. Koszty podlegające zwrotowi obejmują również koszty odpowiedniej obrony prawnej.

13 Odpowiedzialność za wady i gwarancje

13.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe lub wady prawne dostarczonego roweru wyścigowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności §§ 434 i nast. BGB.

13.2 Okres przedawnienia dla ustawowych roszczeń z tytułu wad przy zakupie towarów używanych wynosi jeden (1) rok od dostawy towarów.

13.3 Podstawą odpowiedzialności Sprzedawcy za wady jest przede wszystkim porozumienie osiągnięte w sprawie stanu roweru wyścigowego. Jako porozumienie dotyczące

stan roweru wyścigowego są wszystkie opisy produktów i specyfikacje producenta, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub zostały publicznie ogłoszone przez sprzedającego na rynku buycycle w momencie zawierania umowy.

14. ochrona kupującego

14.1. buycycle wspiera kupującego w ramach tzw. ochrony kupującego w egzekwowaniu wszelkich roszczeń gwarancyjnych wobec sprzedawcy, w szczególności w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania lub dostawy, znacznego odchylenia stanu roweru szosowego od opisu produktu przez sprzedającego lub w przypadku odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że kupujący powiadomi buycycle w ciągu 48 godzin od niewykonania lub niewłaściwego wykonania lub dostawy lub że kupujący skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. Niedopasowany rozmiar nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

14.2 Przedmiotem ochrony kupującego jest zbadanie przez buycycle, czy rzeczywiście istnieje wada przedmiotu umowy. W tym celu kupujący może najpierw na własny koszt wysłać przedmiot umowy do buycycle, który zostanie tam sprawdzony pod kątem rzekomej wady.

14.3 Jeśli okaże się, że przedmiot umowy jest wadliwy, buycycle skontaktuje się ze sprzedającym i wyjaśni, czy akceptowane jest odstąpienie od umowy, czy też ewentualna naprawa zostanie przeprowadzona przez buycycle na koszt sprzedającego. Jeśli sprzedawca zdecyduje się odstąpić od umowy, otrzyma przedmiot umowy z powrotem po uiszczeniu opłaty za przesyłkę. Buycycle pobierze należną kwotę od sprzedawcy za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Adyen lub odliczy ją od wszelkich przyszłych wypłat, jak określono w punkcie 8. niniejszych OWH. buycycle dokona zwrotu pełnej lub częściowej ceny zakupu kupującemu w imieniu sprzedawcy. O ile strony nie uzgodnią inaczej, buycycle zwróci kupującemu kwotę należną od sprzedawcy przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego kupujący użył do zapłacenia uzgodnionej ceny zakupu. Dalsze informacje dotyczące ochrony klienta można znaleźć w ogłoszeniach o sprzedaży poszczególnych rowerów wyścigowych.

14.4 Jako alternatywę dla odstąpienia od umowy Sprzedawca może również wybrać naprawę na własny koszt przez Buycycle, pod warunkiem, że w ten sposób można osiągnąć pierwotnie uzgodnioną jakość przedmiotu umowy.

14.5. Jeśli po sprawdzeniu przez buycycle okaże się, że nie ma wady, buycycle poinformuje o tym kupującego i zwróci przedmiot umowy za opłatą za przesyłkę.

14.6 Po upływie 48 godzin od uzgodnionej lub rzeczywistej daty dostawy, ochrona kupującego przestaje obowiązywać.

15. Kontrola premii

15.1 Oprócz ochrony kupującego, która jest zawsze zintegrowana z usługami buycycle zgodnie z punktem 15, buycycle oferuje tak zwaną kontrolę Premium.

15.2 Jeżeli Kupujący wykupi tę usługę, przedmiot Umowy nie zostanie wysłany bezpośrednio do Kupującego po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, ale najpierw do buycycle. We współpracy z partnerskim warsztatem buycycle przeprowadzi kontrolę funkcjonalną przedmiotu umowy i dokona napraw do kwoty 50,00 euro. Jeśli kontrola funkcjonalna wykaże wady, które wymagają szerszych napraw i jeśli nie zostały one opisane w ofercie, buycycle poinformuje o tym sprzedającego i zaoferuje wykonanie niezbędnych napraw na koszt sprzedającego. Jeśli sprzedający odmówi naprawy, buycycle zwróci przedmiot umowy sprzedającemu na jego koszt. Wszelkie płatności już dokonane przez kupującego zostaną mu zwrócone. W tym zakresie punkt 15.3 ma odpowiednie zastosowanie.

15.3 Kupujący zawsze otrzymuje protokół zbiorczy z kontroli premii. 16. dane osobowe, ochrona danych i prawa autorskie

16.1 Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie wprowadzonych przez niego danych osobowych. Dotyczy to również przechowywania adresów IP, które są przekazywane za każdym razem, kiedy korzysta się z rynku. W szczególności użytkownik wyraża również zgodę na prezentację wprowadzonych przez niego danych osobowych w swoim profilu na targowisku dla innych użytkowników targowiska oraz osób trzecich, które nie są użytkownikami targowiska. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności buycycle.

16.2 Korzystanie z rynku sprawia, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez buycycle jest nieuniknione. buycycle zapewnia, że będzie traktował wszystkie przechowywane dane z należytą starannością i będzie je przetwarzał wyłącznie w ramach zgody udzielonej przez Użytkownika zgodnie z prawem o ochronie danych. Dalsze wykorzystywanie danych osobowych przez buycycle będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone lub gdy użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę.

16.3 Użytkownik wyraża ponadto zgodę na wykorzystywanie przez buycycle danych osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również wysyłania do Użytkownika wiadomości promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16.4 We wszystkich innych przypadkach zastosowanie mają ustawowe przepisy dotyczące ochrony danych, w szczególności niemieckie rozporządzenie o ochronie danych (DS-GVO), nowa wersja niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG-neu) oraz niemiecka ustawa o telemediach (TMG).

17 Siła wyższa

17.1 buycycle jest zwolniony z obowiązku wykonania umowy, jeśli i w zakresie, w jakim niewykonanie usług jest spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej po zawarciu umowy.

17.2 Okoliczności siły wyższej obejmują na przykład wojnę, strajki, zamieszki, wywłaszczenia, działania Boga, pandemie, kardynalne zmiany prawa, burze, powodzie i inne klęski żywiołowe, a także inne okoliczności, za które buycycle nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zalanie wodą, awarie zasilania oraz przerwanie lub zniszczenie linii przenoszących dane.

17.3. buycycle niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wystąpieniu przypadku siły wyższej w odpowiedniej formie.

20. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

20.1 Umowa z użytkownikiem jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego (2) okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn.

20.2 Wypowiedzenie wymaga formy tekstowej (przez e-mail) lub może być złożone w sposób dorozumiany poprzez dezaktywację konta użytkownika przez użytkownika. W przypadku wypowiedzenia, profil użytkownika zostanie usunięty. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego wykonania kopii zapasowej i eksportu danych (w szczególności danych klienta, faktur itp.) przed rozwiązaniem umowy.

20.3 Ponadto buycycle skorzysta z prawa do zwykłego wypowiedzenia umowy i usunięcia konta użytkownika, jeśli ten nie zalogował się przez co najmniej jeden (1) rok i nie odpowiedział na wiadomość przypominającą.

20.4 Prawo każdej ze stron umowy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód istnieje wtedy, gdy od strony rozwiązującej nie można w sposób uzasadniony oczekiwać kontynuowania stosunku umownego do momentu uzgodnionego rozwiązania lub do upływu okresu wypowiedzenia, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku i ważąc interesy obu stron. buycycle jest uprawniony do rozwiązania umowy z użytkownikiem bez wypowiedzenia, jeśli istnieje ważny powód. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy użytkownik

- uporczywie i poważnie narusza swoje zobowiązania umowne (punkt 9. i punkt 10.);

- w sposób zawiniony i poważny narusza przepisy prawne podczas korzystania z rynku.

21. alternatywne metody rozwiązywania sporów

21.1 Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów online pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

21.2 Aby wziąć udział w procedurze rozwiązywania sporów przed

Konsumenckim Sądem Polubownym / Powszechnym Sądem Polubownym jest kupujący nie ma obowiązku i nie jest gotowy.

22. Zmiana OWH

22.1 buycycle zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym czasie bez podawania przyczyn, chyba że jest to nieuzasadnione dla Użytkownika. buycycle powiadomi Użytkownika o zmianach OWH w formie tekstowej w odpowiednim czasie. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się obowiązywaniu nowych OWH w ciągu czterech (4) tygodni od powiadomienia, zmienione OWH zostaną uznane za zaakceptowane przez użytkownika. buycycle poinformuje użytkownika w powiadomieniu o jego prawie do sprzeciwu i znaczeniu okresu sprzeciwu. Jeśli użytkownik sprzeciwi się zmianom w wyżej wymienionym okresie, stosunek umowny będzie nadal istniał na pierwotnych warunkach.

22.2. buycycle zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych OWU,

- w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązany ze względu na zmianę sytuacji prawnej;

- w zakresie, w jakim zastosuje się w ten sposób do wyroku sądu lub decyzji władz skierowanej przeciwko niemu;

- w zakresie, w jakim wprowadza dodatkowe, całkowicie nowe usługi, usługi lub elementy usług, które wymagają opisu usługi w OWU, chyba że w wyniku tego istniejący stosunek użytkowania ulegnie niekorzystnej zmianie;

- jeśli zmiana jest jedynie korzystna dla użytkownika; lub

- jeśli zmiana jest czysto techniczna lub proceduralna, chyba że ma ona znaczący wpływ na użytkownika.

22.3 Prawo stron do wypowiedzenia umowy pozostaje nienaruszone.

23. Postanowienia końcowe

23.1 Niniejsze OWU oraz stosunek umowny między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.

23.2 Jeżeli Użytkownik jest konsumentem i nie ma ogólnej siedziby w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy będzie siedziba buycycle w Monachium.

23.3 Jeśli użytkownik jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym - również międzynarodowym - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest siedziba buycycle w Monachium. buycycle jest również uprawniony we wszystkich przypadkach do wniesienia powództwa w miejscu wykonania zobowiązania do świadczenia usług zgodnie z niniejszymi OWH lub wcześniejszą umową indywidualną lub w miejscu ogólnej jurysdykcji użytkownika. Nadrzędne postanowienia ustawowe, w szczególności dotyczące wyłącznej jurysdykcji, pozostają nienaruszone.